Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-VKS-P8 ngày 07/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị. Ngày 21/10/2021, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị do Phòng 8 chủ trì đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị.


 Sau khi nghe Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Quá trình trực tiếp kiểm sát nhận thấy: Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Đã mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ; hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định tại Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Điều 26 Luật Thi hành án hình sự. Thường xuyên bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ. Chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, khám sức khỏe và khám chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Công tác thi hành án phạt tù đối với phạm nhân định kỳ đều có kiểm điểm, nhận xét, xếp loại theo quy định. Giám thị Trại tạm giam đã triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại Trại tạm giam. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số hồ sơ giam, giữ vẫn còn thiếu sót, tồn tại nhất định về mặt hình thức, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời. 

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Giám thị Trại tạm giam giam Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu những nội dung trong Dự thảo kết luận của Viện kiểm sát và nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. 

Tác giả bài viết: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị