Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 15/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng làm thành viên. 

Hình ảnh tại buổi kiểm sát  

Qua kiểm sát nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng về cơ bản đã tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; mở đầy đủ các loại sổ sách để quản lý, theo dõi; tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ đầy đủ và phân loại kịp thời, chính xác; thường xuyên chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện nhằm đảm bảo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm được khách quan, toàn diện theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng vẫn còn một số vi phạm, tồn tại và hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng đã ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn./.

                                                   Tác giả: Ngọc Nhung –VKSND huyện Hải Lăng