Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, từ ngày 14/10/2021 đến 15/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong. Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021.

Thông qua kiểm sát nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong đã thực hiện đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với hoạt động thi hành án dân sự; các Quyết định thi hành án được ban hành kịp thời, đầy đủ và đúng thời hạn luật định; sổ sách được ghi chép rõ ràng, hồ sơ được sắp xếp khoa học; việc giải quyết các loại vật chứng để tịch thu sung công, trả lại tài sản cho đương sự đảm bảo đúng luật định; tang vật trong kho vật chứng được bảo quản tốt, không để xảy ra hư hỏng, thất lạc… Đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 30/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong.


Hình ảnh tại buổi kiểm sát


Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Không gửi Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản cho cơ quan tài chính, Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp đối với hồ sơ thi hành án Nguyễn Văn Thanh phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và hồ sơ Võ Ngọc Diễm Châu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong đã tiếp thu toàn bộ kết luận của Đoàn kiểm sát và sẽ nghiêm túc khắc phục kịp thời những vi phạm trong thời gian tới đồng thời mong muốn Viện kiểm sát quan tâm nhiều hơn công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong để nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Thanh Thủy - VKSND huyện Triệu Phong