Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Đợi - Phó Viện trưởng đã thông qua Quyết định số 01/QĐ-VKSHH ngày 28/9/2021 về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.