Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 05/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm thành viên.


Hình ảnh cuộc kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Lành - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại đơn vị. 

Qua kiểm sát nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ đã mở đầy đủ sổ thụ lý, ghi chép rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi, quản lý; các hồ sơ được lập đúng và đầy đủ; việc ra các Quyết định thi hành án đảm bảo tính có căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật thi hành án dân sự. Phần lớn việc thu, chi tiền thi hành án cơ bản được tiến hành đúng quy định. Việc đình chỉ, uỷ thác, xét giảm nghĩa vụ thi hành án có căn cứ; quá trình xác minh, cưỡng chế, bảo quản và tiêu huỷ vật chứng được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ vẫn còn vi phạm trong việc chậm xác minh điều kiện thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 44; vi phạm về thủ tục thanh toán tiền, trả lại tài sản thi hành án quy định tại khoản 5 Điều 47; vi phạm trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại khoản 4  Điều 69 Luật thi hành án dân sự...

Kết thúc cuộc kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt công tác thi hành án dân sự trong những năm tiếp theo./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Phượng - Viện KSND huyện Cam Lộ