Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 346/QĐ-VKSHL ngày 01/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng. Ngày 29/10/2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng do đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng.

Hình ảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn thông qua Dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, với nội dung đánh giá khái quát tình hình chung của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng, kết quả công tác thi hành án dân sự, những vi phạm, thiếu sót mà Viện kiểm sát đã phát hiện, nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vi phạm, thiếu sót đó.

Qua kiểm sát các hồ sơ từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự cung cấp, đối chiếu các quy định của pháp luật, Đoàn kiểm sát phát hiện một số vi phạm như: Vi phạm trong việc lập hồ sơ, trong việc xác minh điều kiện thi hành án, xác minh người thi hành án có tài sản nhưng không tiến hành cưỡng chế thi hành án…

Sau khi nghe Đoàn kiểm sát thông qua Dự thảo kết luận, đồng chí Trần Văn Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng cùng toàn thể công chức trong đơn vị thống nhất với nội dung Dự thảo kết luận của Viện kiểm sát đã thông qua và sẽ thực hiện khắc phục những vi phạm, thiếu sót mà Viện kiểm sát đã nêu. Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã hoàn thiện dự thảo và ban hành Kết luận để thực hiện.

                                           Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng