Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-VKS-P8 ngày 08/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 25/10/2021 Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị do Phòng 8 chủ trì đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An - Cục C10 - Bộ Công An.


 Sau khi nghe đồng chí Giám thị Trại giam Nghĩa An báo cáo tình hình về công tác thi hành án phạt tù từ ngày 01/5/2021 đến ngày 30/9/2021, Đoàn đã kiểm tra quy trình, thủ tục hồ sơ, sổ sách, chế độ đối với người thi hành án phạt tù nhận thấy: Trại giam Nghĩa An đã bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ; chế độ lao động, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khám sức khỏe và khám chữa bệnh đối với phạm nhân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn. Đã mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ các hạng mục; hồ sơ quản lý người thi hành án phạt tù về cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Định kỳ đều có kiểm điểm, nhận xét, xếp loại đối với phạm nhân. Trại giam Nghĩa An đã triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, khi tiếp nhận và phân loại phạm nhân đã khám sức khỏe, tiến hành cách ly theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó Trại giam Nghĩa An vẫn còn một số tồn tại trong việc ghi chép sổ sách thi hành án phạt tù, chế độ lao động… 

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã tiến hành công bố Dự thảo kết luận nêu rõ những tồn tại cần khắc phục và yêu cầu Trại giam Nghĩa An tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại để công tác thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định. Thay mặt Trại giam Nghĩa An, đồng chí Đỗ Huyền Tâm đã tiếp thu, chấp nhận đồng thời sẽ tổ chức rút kinh nghiệm toàn đơn vị, khắc phục ngay những tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị