Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 và chương trình công tác của bộ phận. Sáng ngày 26/10/2023, VKSND huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (TG, TG) và thi hành án hình sự (THAHS) tại Nhà tạm giữ của Công an huyện Triệu Phong. Đồng chí Thái Thị Phương Lan - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng với các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công tiến hành kiểm sát trực tiếp.

Sau khi nghe đồng chí Thái Thị Phương Lan công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Trưởng Nhà Tạm giữ Công an huyện Triệu Phong báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc TG, TG và THAHS tại Nhà tạm giữ Công an huyện Triệu Phong từ ngày 15/7/2023 đến 15/10/2023, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ ghi chép và các tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện các chế độ đối với người bị TG, TG, chấp hành án; kiểm sát buồng TG, TG, phạm nhân, gặp hỏi những người bị TG, TG và phạm nhân.

Qua quá trình kiểm sát, VKS nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện đã thực hiện tốt việc kiểm tra các thủ tục như: Thông tin người bị TG, TG; lập biên bản giao nhận người bị TG, TG; tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể người bị TG, TG; chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản; phổ biến nội quy cơ sở giam giữ, quyền và nghĩa vụ của người bị TG, TG; Thực hiện việc mở các loại sổ và ghi chép đầy đủ các cột mục đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác tổ chức cho người bị TG, TG được gặp thân nhân và nhận quà của thân nhân gửi trong thời gian bị TG, TG theo quy định.  Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại Nhà tạm giữ và lây lan ra địa bàn dân cư xung quanh khu vực bố trí Nhà tạm giữ. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng ghi nhận một số mặt hạn chế, thiếu sót.

Kết thúc buổi trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện đã ban hành Kết luận, yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác TG, TG và THAHS.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Trưởng Nhà Tạm giữ đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy hơn nữa những ưu điểm trong thời gian tới, khắc phục những vi phạm còn tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng công tác TG, TG và THAHS trong thời gian tới./. 


                                 Tác giả: Ngọc Phương - VKSND Triệu Phong