Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-VKSCL ngày 24/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ. Ngày 05/7/2022, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân  huyện Cam Lộ do đồng chí Phạm Hồng Ánh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân  xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.