Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 30/3/2022 VKSND huyện Hải Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị.

 

Hình ảnh kiểm sát

Qua kiểm sát nhận thấy: Công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng chú trọng quan tâm; hệ thống sổ sách được lập đầy đủ, việc tiếp nhận và xử lý đảm bảo đúng thẩm quyền. Đơn vị đã nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

Tác giả: Ngọc Nhung –VKSND Hải Lăng