Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 19/4/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Đồn biên phòng Cửa Tùng. Đồng chí Thái Thị Thu Thủy - Phó Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Linh triển khai hoạt động trực tiếp kiểm sát nguồn về tội phạm tại Đồn Biên phòng Cửa Tùng

Tại buổi kiểm sát, sau khi nghe đại diện Đồn biên phòng Cửa Tùng báo cáo tình hình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ và các tài liệu liên quan, nhận thấy: Đồn biên phòng Cửa Tùng đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế đã ký kết. Công tác xây dựng hồ sơ, sổ sách và việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Đồn biên phòng Cửa Tùng được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm và các Thông tư hướng dẫn thi hành. 

Kết thúc cuộc kiểm sát, Lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa Tùng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh thường xuyên quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và hướng dẫn cho đơn vị về chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới./.

Tác giả: Minh Thùy - Viện KSND huyện Vĩnh Linh