Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022; Quyết định số 285/QĐ-VKSHL và Quyết định số 287/QĐ-VKSHL ngày 22/7/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng. Ngày 10/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Hải Phong và Uỷ ban nhân dân xã Hải Hưng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng; đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Hải Lăng và các Kiểm sát viên trong đơn vị. Hình ảnh tại buổi kiểm sát 

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã Hải Phong và Ủy ban nhân dân xã Hải Hưng trình bày báo cáo công tác thi hành án hình sự tại địa phương, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự của các đơn vị và phúc tra các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng trong năm 2021. Quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Uỷ ban nhân dân xã Hải Hưng và xã Hải Phong đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự; đã chỉ đạo Công an xã khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm đã chỉ ra theo nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng.


Tác giả: Ngọc Nhung –VKSND Hải Lăng