Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề: Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát Công minh-Chính trực-Khách quan-Thận trong-Khiêm tốn”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có toàn thể Lãnh đạo, công chức và người lao động trong đơn vị.; đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà chủ trì buổi sinh hoạt.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề  tại Chi bộ VKSND thành phố Đông Hà

Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang đã trình bày nội dung sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát Công minh-Chính trực-Khách quan-Thận trong-Khiêm tốn” với ba nội dung cơ bản gồm: Tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ đối với công tác cán bộ; bối cảnh ra đời của 10 chữ vàng Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát; nội dung và ý nghĩa của “Công minh-Chính trực-Khách quan-Thận trong-Khiêm tốn”, từ đó liên hệ thực tiễn quá trình học tập và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chi bộ VKSND thành phố Đông Hà. 

Đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh “Công minh - chính trực” là phẩm chất chính trị, đạo đức cần có đối với cán bộ kiểm sát, “Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn” là phương pháp công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam, là tiêu chí phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ ngành Kiểm sát nói chung và công chức, người lao động VKSND thành phố Đông Hà nói riêng. Do đó bản thân mỗi đảng viên, công chức đơn vị phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, tô đẹp thêm hình ảnh cán bộ Kiểm sát.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Người về giáo dục, rèn luyện, sử dụng và đánh giá cán bộ. Tư tưởng của Người đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, đảng viên để cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Vân-VKSND thành phố Đông Hà