Thực hiện Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 03/QĐ-CTHADS ngày 21/02/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Ngày 28/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã cử Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng tại Kho vật chứng - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. 

Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản của 04 quyết định thi hành án, bao gồm 12 khoản là tang vật trong các vụ án hình sự về ma túy. Qua xem xét, đối chiếu từng loại vật chứng, nhận thấy tình trạng niêm phong, số lượng, chủng loại tương ứng với nội dung của các biên bản bàn giao, bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Hội đồng nhất trí đưa các vật chứng nói trên ra tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Đối với tang vật là ma túy, tiến hành phá vỡ kết cấu của tang vật đang niêm phong, đưa mẫu vật cho vào thùng nước ngâm đến khi tan hoàn toàn trong nước sau đó đổ xả xuống hố. Đối với tang vật là chất có khả năng dẫn cháy gồm bao gói, túi nilon, hộp giấy, thùng catton, chai nhựa, giá gỗ, mảnh giấy, tấm vải,... thì dùng dầu Diesel gây cháy, làm biến dạng trạng thái ban đầu để không còn giá trị sử dụng. 


“Kiểm sát viên kiểm sát quá trình tiêu hủy vật chứng”

Qua quá trình kiểm sát, Viện KSND tỉnh Quảng Trị nhận thấy Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã chấp hành đúng trình tự, thủ tục tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị