Sáng ngày 29/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao ban hai cấp quý III năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính trụ sở VKSND tỉnh đến 9 điểm cầu VKSND cấp huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và Lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh; tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các Phó Viện trưởng và công chức VKSND cấp huyện. Đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị dự và  điều hành Hội nghị.