Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2023 xác định “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, theo đó Kế hoạch số 37/KH-VKSQT ngày 04/8/2023 của VKSND tỉnh tổ chức “Hội nghị tập huấn Kỹ năng xây dựng báo cáo án hình sự, dân sự bằng sơ đồ tư duy” để thực hiện nhiệm vụ này. Ngày 30/8/2023, VKSND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn theo kế hoạch. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường VKSND tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị, Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Quảng Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các Phòng 1, 2, 7, 9; đại diện Lãnh đạo VKSND các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, Kiểm sát viên các Phòng 1, 2, 7, 9 và VKSND các huyện, thị xã, thành phố.


Đ/c Dương Xuân Sanh-Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã tập huấn các nội dung: (1)Kỹ năng xây dựng báo cáo vụ án hình sự bằng sơ đồ tư duy do Phòng THQCT-KSĐT-XX sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế, chức vụ và tham nhũng (Phòng 1) thực hiện và (2) Kỹ năng xây dựng báo cáo các vụ, việc dân sự bằng sơ đồ tư duy do Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) thực hiện.


Đ/c Trần Hữu Lân-Phó Trưởng phòng 1 báo cáo khái quát chung về sơ đồ tư duy, mục đích, yêu cầu, các bước xây dựng sơ đồ tư duy vụ án hình sựĐ/c Hoàng Văn Vì- Kiểm sát viên Phòng 1 hướng dẫn cài đặt và sử dụng 1 số  tính năng của phần mềm vẽ sơ đồ tư duy vụ án hình sự