Ngày 09/5/2023, đồng chí Dương Xuân Sanh - Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với tập thể Phòng 9 để kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 (Chỉ thị số 01) và Kế hoạch số 01/KH-VKSQT ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị (Kế hoạch số 01); đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng và những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của công chức Phòng 9.


Hình ảnh buổi làm việc

Sau khi nghe Trưởng Phòng 9 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quý I, kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu công tác của Phòng 9 trong 6 tháng đầu năm 2023; các ý kiến của công chức Phòng 9 về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp khắc phục, đồng chí Viện trưởng đánh giá cao những kết quả Phòng 9 đạt được trong những tháng đầu năm, nổi bật ở một số nội dung sau: Lãnh đạo Phòng 9 đã bám sát Chỉ thị số 01, hướng dẫn nghiệp vụ của Vụ 9, Vụ 10, VKSND cấp cao Đà Nẵng, Kế hoạch số 01 để xây dựng Chương trình công tác của Phòng, hướng dẫn nghiệp vụ cho VKSND cấp huyện đúng thời hạn, có chất lượng; Lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo quyết liệt đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ; kịp thời triển khai thực hiện  Nghị quyết số 09 của Ban cán sự Đảng về việc tổ chức thực hiện Công văn số 1065/VKSTC-V15 ngày 24/3/2023 của VKSND tối cao về “Phân công, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị”; tập thể lãnh đạo và công chức trong Phòng đã đoàn kết, đưa ra các giải pháp hữu hiệu để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…   

Trong những tháng tiếp theo của năm công tác, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lãnh đạo và công chức Phòng 9 thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Lãnh đạo phòng tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đề ra các giải pháp để thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chỉ tiêu nghiệp vụ mà Phòng đã đề ra. Trong phân công nhiệm vụ phải chú ý cân đối hài hòa, phù hợp giữa số lượng và tính chất công việc với trình độ, năng lực cán bộ nhưng phải tránh tình trạng quá tải công việc đối với cán bộ có năng lực. Lãnh đạo Phòng phải tăng cường công tác kiểm tra về tiến độ thực hiện công việc, kỹ năng xây dựng, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo quan điểm giải quyết… trong nội bộ đơn vị, trực tiếp tham gia xét xử nhiều hơn nữa các phiên tòa rút kinh nghiệm để các Kiểm sát viên khác học hỏi nhằm thực hiện tốt hơn công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Công văn 1065. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, sự sáng tạo, năng động, nhiệt huyết của Kiểm sát viên, tăng cường mối quan hệ phối hợp hai chiều với Tòa án, chú trọng xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên có chất lượng, nắm và thực hiện tốt hơn các thao tác nghiệp vụ của Kiểm sát viên tại phiên tòa nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự - hành chính. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09 của Ban cán sự Đảng về công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền trong Ngành kiểm sát nhân dân và các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ…Tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, không chỉ trong nội bộ Phòng mà cần phải lan tỏa ra các Phòng khác để tạo sự kết nối và đoàn kết trong Cơ quan, đơn vị. 

Thay mặt cho công chức trong phòng, đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng - Trưởng phòng đã trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quan tâm, chia sẻ của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị dành cho phòng; xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc họp để bổ sung vào kế hoạch công tác, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Phòng trong năm 2023; đồng thời xin hứa tập thể lãnh đạo và công chức Phòng 9 sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Phòng cũng như nhiệm vụ chung của Cơ quan, đơn vị./.     

    

Tác giả:  Nguyễn Thị Nhi - Phòng 9 VKSND tỉnh Quảng Trị