Ngày 04/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà đã tiến hành kiểm sát việc đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Căn cứ Bản án số 09/2023/KDTM-ST ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà; Quyết định thi hành án số 571/QĐ-CCTHADS ngày 28/3/2024 của Chi cục THADS thành phố Đông Hà thì tài sản được đem đấu giá là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 475, tờ bản đồ 11, địa chỉ khu phố 6, phường 3, thành phố Đông Hà theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB810700 do Sở Tài nguyên và Môi Trường Quảng Trị cấp ngày 24/12/2021 mang tên Nguyễn Hoàng Lương, được chỉnh lý sang tên ông Trương Minh Hoàng và bà Trình Thị Thùy Mỵ ngày 10/01/2022, không có tài sản gắn liền trên đất.

Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc tổ chức bán đấu giá tài sản đã kiểm sát chặt chẽ quá trình tổ chức bán đấu giá của Đấu giá viên, Chấp hành viên và những người tham gia đấu giá tài sản đảm bảo theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự và Luật Đấu giá tài sản quy định tại Chương III về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Quá trình kiểm sát, VKSND thành phố Đông Hà nhận thấy việc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật./.

Một số hình ảnh buổi đấu giá:


Tác giả: Phạm Thị Vân – VKSND thành phố Đông Hà