Ngày 16/04/2024, VKSND thị xã Quảng Trị tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Chi cục THADS cùng cấp và các cơ quan có liên quan trong việc tiến hành cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị đối với người phải thi hành án là ông P.K.H và bà L.T.T.N (địa chỉ: khóm 1, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và bên được thi hành án là Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).


     Trong quá trình kiểm sát cưỡng chế, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao, luôn theo sát diễn biến và kiểm sát chặt chẽ hoạt động cưỡng chế, đảm bảo việc thi hành án diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân./.

Tác giả: Lệ An - VKSND thị xã Quảng Trị.