Ngày 09/6/202, Chi bộ Phòng 1-2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt diễn đàn.

Tại diễn đàn, đồng chí Đặng Hưng Tuyền, Bí thư chi bộ đã đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện đã nhận diện trong diễn đàn năm 2022; kết quả đã khắc phục như: Các đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc hơn trong việc học tập triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, thẳng thắn hơn trong tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt... 

Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Chỉ thị số 05 và các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; các Đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận, trong đó đã nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm việc xây dựng văn hóa người cán bộ Kiểm sát; đóng góp nhiều ý kiến để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa người cán bộ Kiểm sát, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 


Tác giả: Trần Hoàng Lan Phương –  VKSND tỉnh Quảng Trị