Ngày 16/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Đại diện Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị có đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị trong năm 2022. Năm 2022, tuy chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình tội phạm gia tăng, nhưng kết quả công tác của VKSND huyện Hải Lăng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; đơn vị đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ngành giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2023Đồng chí Hồ Xuân Hải – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng khai mạc Hội nghị

Năm 2023, VKSND huyện Hải Lăng tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ; xác định và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp công tác để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự; chú trọng tổng hợp vi phạm để kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị; tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước; Phát huy việc tự đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên thông qua thực tiễn công tác để từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục nêu gương và gắn trách nhiệm của Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng với kết quả công tác kiểm sát, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động tại cơ quan”. Để thực hiện tốt khâu công tác trọng tâm đột phá, VKSND huyện Hải Lăng tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của VKSND tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo yêu cầu của Quốc hội khóa XV. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ của ngành; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp; chủ động đề ra và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành tốt các khâu công tác.


Đồng chí Trần Hữu Ân,Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và biểu dương thành tích của đơn vị, đồng chí nhấn mạnh những kết quả mà đơn vị đã đạt được là sự nỗ lực phấn đấu của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Qua đó, đồng chí Phó Viện trưởng đã quán triệt đến toàn thể đơn vị cần tiếp tục kế thừa phát huy những thành quả đã đạt được trong các năm vừa qua và nâng cao nhận thức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Viện trưởng VKSND huyện phải thực sự “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; đội ngũ Kiểm sát viên, công chức, người lao động phải “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc, từ đó thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Quốc hội và Ngành giao.