Chiều ngày 12/01/2023, VKSND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị. Về phía VKSND thành phố Đông Hà có đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị. 

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022; Đồng chí Trương Thị Lâm Hương, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 nêu rõ: Trong năm 2022, VKSND thành phố Đông Hà đã bám sát và thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Đơn vị đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác, những kết quả nổi bật là: Đã thực hiện có hiệu quả công tác trọng tâm, đột phá là “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống bỏ lọt tội phạm và oan sai; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.Toàn cảnh Hội nghị 


  Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị và căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà, VKSND thành phố Đông Hà đã xây dựng kế hoạch công tác của năm 2023 đơn vị, xác định các khâu công tác trọng tâm đột phá là: “Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Tập trung kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt thẩm quyền kiến nghị khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạt động nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác”.Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị khen ngợi, biểu dương những kết quả, thành tích công tác mà VKSND thành phố Đông Hà đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị cũng như nội dung của kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh việc phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tập thể VKSND thành phố Đông Hà sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà phát biểu kết luận Hội nghị


       Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND thành phố tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và hứa sẽ tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả trong năm 2023.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà thay mặt toàn thể Lãnh đạo, công chức và người lao động trong đơn vị cảm ơn những tình cảm, quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo VKSND tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ về mọi mặt của VKSND tỉnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương, phấn đấu quyết tâm cùng tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND thành phố Đông Hà hoàn thành xuất sắc công tác năm 2023.


  Tác giả: Phạm Thị Vân – VKSND thành phố Đông Hà