Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng. Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 17/11/2023, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng gần 100 kg ma túy đá trong 07 vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”“Mua bán trái phép chất ma túy” cùng một số vật chứng là pháo nổ, công cụ, phương tiện phạm tội trong các vụ án khác, do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Quá trình kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thấy rằng: Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng thẩm quyền và thành phần quy định tại khoản 1 Điều 23 và Điều 125 Luật Thi hành án dân sự 2014. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, Chấp hành viên đã lập Kế hoạch tiêu hủy vật chứng về thời gian, địa điểm; thành phần tham gia; trình tự, thủ tục tiêu hủy; phương pháp tiêu hủy đối với từng loại vật chứng đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh: Hội đồng đang kiểm tra, đối chiếu vật chứng tiêu hủy

Trước khi đưa vật chứng ra địa điểm tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính thống nhất đối với vật chứng đã được Tòa án tuyên tịch thu, tiêu hủy trong các Bản án hình sự với quyết định tiêu hủy vật chứng do Cục THADS ban hành và Danh sách tiêu hủy vật chứng ( kèm theo quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng); kiểm tra tính nguyên vẹn của từng gói niêm phong tại các biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan tiến hành tố tụng với Cục Thi hành án dân sự.

Quá trình tiêu hủy vật chứng Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện việc tiêu hủy vật chứng đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.Việc tiêu hủy vật chứng do Cục Thi hành án dân sự tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành liên quan như: Đại diện Sở Tài chính, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan hỗ trợ tư pháp Phòng PC10, Công an tỉnh.

Tác giả: Lê Quang Anh