Ngày 10/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tiến hành kiểm sát việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án là ông Ông Lê Anh Huy và bà Trần Mỹ Trang, ở địa  chỉ thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 217/QĐ-CCTHADS ngày 14/3/2024 và Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 08/QĐ-CCTHADS ngày 02/5/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, ông Lê Anh Huy và bà Trần Mỹ Trang, mỗi người phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 700 triệu đồng tiền gốc và 104.647.550 đồng tiền lãi tính đến ngày 15/01/2024 theo Hợp đồng tín dụng 3906-LAV-202201621 ngày 18/4/2022. Quá trình đôn đốc thi hành án, mặc dù đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh tiến hành các thủ tục theo đúng quy định, nhưng ông Huy và bà Trang không thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xác định hiện trạng và có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, kèm theo hồ sơ về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ ông Huy và bà Trang. Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã nghiên cứu, phối hợp và kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Việc tổ chức cưỡng chế được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật./.

Tác giả: Minh Thùy - Viện KSND huyện Vĩnh Linh