Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-VKSCL ngày 15/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ. Ngày 24/02/2023, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ do đồng chí Phạm Hồng Ánh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ. Làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Đức Ngọc - Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ, Trưởng Nhà tạm giữ; đồng chí Dương Đức Toàn - Phó trưởng Nhà tạm giữ và các cán bộ chuyên trách khâu công tác này.


Hình ảnh cuộc kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ và thi hành án phạt tù từ ngày 28/10/2022 đến 22/02/2023. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan; trực tiếp gặp hỏi những người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ và nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ đã tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam; quá trình giam, giữ không để xảy ra trường hợp nào quá hạn; chế độ ăn mặc, ở, chăm sóc y tế,… được thực hiện tương đối đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ vẫn còn một số thiếu sót nhất định. Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ kịp thời khắc phục để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Thiên Trang - VKSND huyện Cam Lộ