+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! + Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)! +Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Công tác xây dựng Đảng