Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 04/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 08/3/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về chủ đề học tập chuyên đề năm 2022; ngày 27/5/2022 Chi bộ phòng 1-2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn chi bộ chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; phát huy ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ các bộ Đảng viên, công chức trong xây dựng Đảng và xây dựng Ngành. Dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Hà Quảng Hưng, Ủy viên BCS Đảng, Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị; tham dự Diễn đàn có toàn thể các Đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Đặng Hưng Tuyền, Bí thư chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu của Diễn đàn; đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm được nêu tại Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề năm 2021. Tại diễn đàn các Đảng viên trong Chi bộ đã tích cực tham gia phát biểu, thảo luận với tinh thần dân chủ, cởi mở và đã có nhiều ý kiến đóng góp, bày tỏ quan điểm của mình về nhận thức, vai trò, việc thực hiện phong cách nêu gương của bản thân và đề ra các phương pháp hay sát với thực tiễn công tác để phát huy phong cách nêu gương của người cán bộ Kiểm sát. 

Đồng chí Hà Quảng Hưng, Ủy viên BCSĐ, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh đã đánh giá cao chất lượng diễn đàn cũng như các tham luận của đảng viên trong Chi bộ, thông qua diễn đàn đã cho thấy được tinh thần nêu gương của các đồng chí đảng viên chi bộ 1-2 đã được chú trọng. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ rõ Chi bộ cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí tự lực, tự cường phấn đấu Chi bộ không có Đảng viên suy thoái “tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa”. Chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Thay mặt Chi bộ đồng chí Đặng Hưng Tuyền đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Quảng Hưng để đưa vào nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong thời gian tới và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại mà diễn đàn đã chỉ ra để tập trung lãnh đạo Chi bộ phòng 1-2 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.


Tác giả: Nguyễn Thương - Phòng 1 VKSND tỉnh