Ngày 03/8/2023, Đoàn kiểm tra do Đồng chí Lê Thanh Tâm - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảng viên và các bước, nội dung sinh hoạt chi bộ VKSND. Về phía chi bộ có các đồng chí trong chi ủy và đảng viên. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo việc thực hiện công tác đảng viên và các bước, nội dung sinh hoạt của chi bộ, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ đảng viên, tài liệu theo yêu cầu, sổ sách được lập theo đúng quy định, đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định. Hàng năm, Chi bộ đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời tiến hành sinh hoạt đều đặn, tổ chức các diễn đàn chuyên đề có hiệu quả, các đảng viên  đã thảo luận sôi nổi với nhiều nội dung khác nhau trên tinh thần xây dựng, tự soi, tự sửa.


Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế như: Một số nội dung trong Quy chế chưa phù hợp với tình hình thực tế, cần chỉnh sửa, bổ sung; Công tác tạo nguồn đảng viên đang gặp khó khăn do quần chúng chưa có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng mặc dù đã được Chi bộ tích cực tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng. 

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Thị ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, yêu cầu Chi bộ cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và sinh hoạt Chi bộ ngày càng thiết thực, hiệu quả./.


Tác giả: Vân Anh - VKSND thị xã Quảng Trị