Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 23/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng, huyện Đakrông. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phan Lê Thành - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng báo cáo công tác Thi hành án hình sự tại địa phương, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan và nhận thấy: Công tác Thi hành án hình sự tại địa phương đã được Uỷ ban nhân dân xã Ba Lòng quan tâm, chú trọng. Đơn vị đã thực hiện việc ghi chép, cập nhật sổ sách, lập hồ sơ giám sát, giáo dục các bị án đầy đủ; đã phân công cán bộ thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án; kịp thời lập hồ sơ, đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho các bị án khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, qua kiểm sát phát hiện đơn vị vẫn còn một số tồn tại trong việc thực hiện phân loại kết quả chấp hành án; chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện, báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện định kỳ hàng quý.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và đồng chí Trưởng Công an xã Ba Lòng đã nhất trí và tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm sát, sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những tồn tại để công tác Thi hành án hình sự tại địa phương được thực hiện theo đúng quy định.


Tác giả: Thanh Hoài – VKSND huyện Đakrông