Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-VKSĐKR ngày 20/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông. Ngày 27/02/2022, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông do đồng chí Phan Lê Thành - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông.


Hình ảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan, nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông đã thực hiện việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đầy đủ. Công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định. Chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế… đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện tương đối đảm bảo. Tuy nhiên, qua kiểm sát phát hiện Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nên Đoàn kiểm sát đã kịp thời yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Đakrông khắc phục để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Tác giả: Thanh Hoài – VKSND huyện Đakrông